Coronaprotocol Arbitrage

Bij Scheidsrechters op Maat zijn we blij dat we weer het veld op mogen. Wel vinden we dat alle scheidsrechters aandacht moeten (blijven) houden voor de gestelde corona-regels. SOM onderschrijft het coronaprotocol dat is opgesteld door de KNVB, en SOM wil dan ook vragen aan alle arbiters die namens SOM een wedstrijd leiden om het onderstaande in acht te nemen tijdens zijn of haar wedstrijden.

Om op een veilige en hygiënische manier weer te kunnen voetballen zijn er coronaprotocollen van toepassing. Lees hier het protocol voor arbitrage.

Dit protocol is geldig vanaf 1 juli. Laatste aanpassing: 10 juli

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

Aankomst op het sportpark

 • Schud geen handen.
 • Ga eerst naar het kleedlokaal om te kijken hoe groot deze is.
  • Indien te klein m.b.t. voorbereidend gesprek met assistenten, communiceer met teammanagers/elftalleiders dat gesprek buiten zal plaatsvinden.
 • Controleer het veld m.b.t. wisselspelers/teamofficials en ruimte voor warming-up.
  • Indien de 1,5-meter afstand niet gewaarborgd kan worden, maak afspraken met teammanagers/elftalleiders dat warming-up gedaan moet worden naast het eigen doel (zie tekening).
  • Indien de wisselspelers en teamofficials niet op 1,5-meter afstand kunnen zitten, wijs teammanagers/elftalleiders op de 1,5-meter afstand in en rondom de dug-out.
 • Maak zelf een weloverwogen keuze of je een bezoek wilt brengen aan de bestuurskamer.
  • Indien je besluit dit niet te doen, geef dit dan even aan bij de teammanagers/elftalleiders.
  • Eventuele relaties of begeleiders is het niet toegestaan de bestuurskamer te bezoeken.

Voor de wedstrijd

 • Uitvoeren van spelerspascontrole
  • Stem met de teammanagers/elftalleiders af hoe laat de teams starten met de warming-up.
  • Advies is om de spelerspascontrole uit te voeren voorafgaand aan de warming-up van teams en officials. Alle partijen kunnen dan aan hun voorbereiding beginnen.
  • Houd hierbij de 1,5-meter afstand in acht. Enkele mogelijkheden:
   • Indien het kleedlokaal groot genoeg is, dan volstaat controle in het kleedlokaal.
   • Wacht spelers op bij verlaten kleedlokaal en laat ze bij oproep naar buiten komen. (Voorkeur bij slechte weersomstandigheden)
   • Wacht spelers op bij betreden speelveld en laat ze bij oproep het veld betreden.
 • Voorbereidend gesprek met club-assistenten
  • Indien het kleedlokaal niet voldoet aan de gestelde eisen, zorg dan voor een geschikte locatie.
  • Advies is om dit te doen na afronding van de warming-up en voor het betreden van het speelveld voorafgaand aan de wedstrijd.
 • Line-up / betreden speelveld voorafgaand aan de wedstrijd
  • De teams betreden gefaseerd het speelveld.
  • Er wordt geen line-up gedaan.
  • Er worden geen handen geschud.
  • Beide aanvoerders melden zich voor de toss bij de scheidsrechter rondom de middenstip.
  • Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.
 • Het is coaches, rapporteurs en waarnemers niet toegestaan voor aanvang van de wedstrijd de scheidsrechter of assistent-scheidsrechter in de kleedkamer te bezoeken om de wedstrijd te bespreken. Zoek samen een geschikte locatie en houdt 1,5 meter afstand in acht.
 • Het is coaches, rapporteurs en waarnemers niet toegestaan voor aanvang van de wedstrijd de bestuurskamer te bezoeken.

Tijdens de wedstrijd

 • Het vieren van een doelpunt
  • Indien spelers bij het vieren van een doelpunt de 1,5-meter afstand niet waarborgen, dan is het advies aan de scheidsrechter om de aanvoerder te wijzen op zijn verantwoordelijkheid.
  • Let op: De scheidsrechter treft hiervoor geen disciplinaire maatregelen! De verantwoordelijkheid ligt bij de clubs. 
 • Het uitvoeren van een wissel
  • Indien spelers bij het uitvoeren van een wissel de 1,5-meter afstand niet waarborgen, dan is het advies aan de scheidsrechter om de aanvoerder te wijzen op zijn verantwoordelijkheid.
  • Let op: De scheidsrechter treft hiervoor geen disciplinaire maatregelen! De verantwoordelijkheid ligt bij de clubs. 
 • Warmlopen van wisselspelers
  • Bij gebrek aan ruimte en het niet kunnen waarborgen van de 1,5-meter afstand zullen de wisselspelers hun warming-up uitvoeren naast het eigen doel (zie tekening).
 • Teamofficials en wisselspelers in en rondom de dug-out
  • Indien de 1,5-meter afstand niet kan worden gewaarborgd in de dug-out, is het bij uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen naast de dug-out en buiten de instructiezone in de richting van de hoekvlag.
 • Opstootje
  • Advies is om als scheidsrechter te allen tijde de 1,5-meter afstand te waarborgen tot spelers.
  • Disciplinaire maatregelen kunnen niet worden genomen wanneer de 1,5-meter regel wordt overtreden.
 • Geen disciplinaire maatregelen bij:
  • Naar de grond uitsnuiten van neus
  • Naar de grond spugen
  • Niet waarborgen van 1,5-meter afstand
  • Geforceerd stemgebruik van bijvoorbeeld trainers

Na de wedstrijd

 • Geen handen schudden (Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht).
 •  Het is coaches en waarnemers niet toegestaan na afloop van de wedstrijd de scheidsrechter of assistent-scheidsrechter in de kleedkamer te bezoeken om de wedstrijd na te bespreken. Zoek samen een geschikte locatie en houdt 1,5 meter afstand in acht.
 • Het is coaches, rapporteurs en waarnemers niet toegestaan na afloop van de wedstrijd de bestuurskamer te bezoeken.

Algemene adviezen

 • Was je handen bij aankomst in het kleedlokaal en na afloop van de wedstrijd.
 • Zorg voor reinigingsdoekjes of andere hygiënemiddelen.
 • Heb je eigen vlaggen? Vergeet deze voorafgaand en na afloop van de wedstrijd niet te reinigen.
 • Heb je klachten of maak je je zorgen, neem dan contact op met je huisarts of lokale GGD.
 • Als je je hebt laten testen, dan blijf je thuis tot de uitslag bekend is. Als je ook koorts hebt of benauwd bent, dan blijven ook je huisgenoten thuis tot de uitslag van de test bekend is. Hebben je huisgenoten ook klachten? Dan laten zij zich ook testen.

Bron: https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/arbitrage

Scroll naar top